NL – Voor ouders

Het L2TOR project onderzoekt hoe sociale robots gebruikt kunnen worden om kleuters een tweede taal te leren. Vaak benaderen we basisscholen om mee te helpen met ons onderzoek en via de scholen vragen we de ouders van kinderen om mee te doen aan dit onderzoek. Wij willen u via deze weg meer informatie geven over het onderzoek en hoe we dit uitvoeren.

Het L2TOR team

Het L2TOR project is een Europese samenwerking tussen 5 universiteiten en 2 bedrijven, waarvan Universiteit Utrecht en Tilburg University de twee Nederlandse partners zijn. Andere partners zijn de Universiteit van Bielefeld (Duitsland), de Universiteit van Plymouth (Groot Brittannië), Koç Universiteit (Turkije), SoftBank Robotics Europe (Frankrijk) en QBMT/Zora Robotics (België). De onderzoeken in Nederland zullen altijd worden geleid door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en/of Tilburg Universiteit. De foto hiernaast laat de mensen van het L2TOR team zien.

Het onderzoek NAO robot

Het onderzoek van L2TOR is erop gericht een sociale robot te ontwikkelen die aan kleuters een tweede taal kan leren. Hierbij zullen wij onderzoeken hoeveel de kinderen leren van een robot in verschillende situaties. In sommige gevallen vergelijken we bijvoorbeeld hoe kinderen leren wanneer zij ofwel met een robot en een tablet, ofwel met een leeftijdsgenootje en een tablet ofwel met enkel een tablet taalspelletjes doen. Jonge kinderen hebben een bijzonder talent om snel en gemakkelijk een nieuwe taal te leren. Hoe jonger kinderen beginnen met het aanleren van een tweede taal, hoe beter zij die taal later beheersen. Tegenwoordig  leren kinderen vaak pas op oudere leeftijd een tweede taal van leerkrachten (of anderen) die vaak de taal zelf ook niet perfect spreken. Ook blijkt dat kinderen één op één meer leren, terwijl de juffrouw of meester op school meestal geen tijd heeft om één op één met kinderen aan de gang te gaan. Een robot kan gebruikt worden om kinderen één op één en al op jonge leeftijd taallessen te ondersteunen bij het leren van een taal. De resultaten van het onderzoek helpen ons de robot zó te ontwikkelen, dat de kinderen zo veel mogelijk van de taallessen leren en met veel plezier aan de taallessen meedoen. We willen dat de lessen leuk én leerzaam zijn.

Waar bestaat deelname uit?

Bij deelname krijgt uw kind één of meer korte lessen, waarbij het doel is dat uw kind een klein aantal Engelse woorden leert. Vooraf aan deze les(sen) krijgt uw kind een korte taak, waarbij we controleren of uw kind de Engelse woorden nog niet kent. Tijdens de les(sen) zal uw  kind ofwel met een tablet, ofwel met een tablet en een leeftijdsgenootje ofwel met een tablet en de robot een spelletje spelen, Na afloop meten we met nog een korte taak hoeveel uw kind geleerd heeft. Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen ons project, en soms zal uw kind één les krijgen en in andere onderzoeken meerdere lessen. U wordt hierover van te voren ingelicht. Meestal duren de sessies tussen de 20 en 30 minuten, en meestal krijgt u als ouder/verzorger ook een korte vragenlijst.

Uw kind mag tijdens het onderzoek op ieder moment stoppen als hij/zij dat aangeeft. De taken vinden onder schooltijd plaats op een tijdstip dat wordt afgesproken met de leerkracht. De meeste kinderen vinden het leuk om aan ons onderzoek mee te doen, en deelname helpt ons enorm bij het ontwikkelen van goede lesprogramma’s.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Tijdens de uitvoering van de taken wordt uw kind gefilmd, zodat we daarna op basis van de beelden kunnen bepalen hoe de verschillende leersituaties het leerproces ondersteunen. De beelden en andere gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het onderzoek en zullen niet worden gebruikt voor enig ander doel zonder uw toestemming. Na afloop van het onderzoek krijgt u een samenvatting van de resultaten via een brief te lezen.

Volgens de richtlijnen van de universiteiten worden de videobeelden en gegevens voor een periode van 10 jaar na afloop van het onderzoek bewaard. Mogelijk wordt er met deze gegevens aanvullend onderzoek gedaan, maar enkel met het doel om sociale robots voor onderwijs te ontwikkelen en/of te verbeteren. Indien u ermee akkoord gaat, zouden wij onder strikte voorwaarden gegevens willen delen met onderzoekers van andere universiteiten om zo het onderzoek te bevorderen. Uw kind kan overigens ook meedoen zonder deze extra toestemming te geven. In alle gevallen wordt er door ons en onze collega’s zeer zorgvuldig omgegaan met alle gegevens en is de anonimiteit van u en de kinderen ten alle tijde gewaarborgd. Hierbij willen aanmerken dat uw kind wel zichtbaar in beeld is, maar deze beelden worden dus niet verspreid in het openbaar.  De gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen op één of meer computers van Universiteit Utrecht en/of Tilburg University.

Zie voor meer informatie de rest van de website, of bekijk deze video  die wij in 2016 hebben gemaakt in samenwerking met Kinderopvang, Tilburg.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@l2tor.eu.